WAT DOEN WIJ

Compass Zorg biedt specialistische GGZ behandelingen 

 

Schematherapie

Een ‘schema’ kun je zien als een breed, algemeen verbreid thema of patroon. Dat patroon is opgebouwd uit herinneringen, emoties, cognities en lichamelijke gewaarwordingen, en heeft betrekking op jouzelf en je relaties met anderen. Dit ontstaat in de kindertijd of adolescentie en breidt zich uit, en dit kan in belangrijke mate disfunctioneel zijn (Young, Klosko, Weishaar, 2003). Voor meer informatie zie www.schematherapie.nl

Schema’s ontstaan als er niet tegemoet wordt gekomen aan basisbehoeften, deze universele basisbehoeften vormen het hart van de behandeling. Door met de therapeut aan te sluiten bij deze onderliggende behoeften kan er een betere verhouding ontstaan tot deze schema’s.

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR is de richtlijn-behandeling voor trauma gerelateerde stoornissen zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS). Tegenwoordig wordt EMDR ook breder toegepast, bijvoorbeeld bij fobieën en psychosomatische klachten. Voor meer informatie zie www.emdr.nl

 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

In cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die problemen in stand houden besproken en behandeld. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon aan de oppervlakte brengen, maar de 'gekleurde bril' waardoor iemand de dingen bekijkt. Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Voor meer informatie zie www.vgct.nl

 

Mindfulness

Aandachtgerichte cognitieve therapie is een derde generatie gedragstherapie die gebruikmaakt van gerichte aandachtoefeningen (als meditatie en yoga) met als doel meer in contact te komen met wat er is en daar vriendelijk en accepterend mee om te gaan. Inmiddels heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat mindfulness effectief is bij stress en als terugvalpreventie bij depressie. Voor meer informatie ga naar www.vmbn.nl

 

Compassion Focused Therapy (CFT)

Door compassie te beoefenen (een vaardigheid die getraind kan worden) groeien mildheid en acceptatie voor zowel onszelf als voor anderen.
CFT is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie. Cliënten die een lage dunk van zichzelf hebben en/of gebukt gaan onder zelfverwijt of schaamte kunnen moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren. CFT werkt naast gesprekken ook met ervaringen (“Ik snapte het wel, maar voelde het niet; nu ervaar ik wat wordt bedoeld”). Er worden daarom oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren.

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Een vorm van Gedragstherapie waarbij cliënten leren om een strijd met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor kun je beter je aandacht richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit gebaseerd op 6 elementen: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie.

 

Bokstherapie

 

Zie voor meer informatie de website van in2box.nl